Ergoterapi veya diğer adıyla iş ve uğraşı terapisi, kişinin sağlığını günlük yaşam aktiviteleri ve üretken uğraşlar yolu ile geliştiren bir disiplindir. Bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar. Bu hedefe kişiye yapılması gereken ya da istenen işleri yapabilme becerisi kazandırarak veya o işleri ve çevreyi modifiye ederek ulaşır.

“İş ve uğraşı” ile kişinin kişisel, aile ya da sosyal yaşamında, hayata anlam ve amaç katan, yapılması gereken günlük aktiviteler kast edilmektedir.

İş ve uğraşı terapisinde günlük yaşamı kolaylaştıran yardımcı araç kullanımı eğitimi de verilir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmak pratik faydasının yanında kişinin moral ve öz güvenini yükseltir.

İş ve uğraşı terapisi, iş ve uğraşı terapistleri / ergoterapistler tarafından uygulanır. Ülkemizde sağlık bilimleri fakültelerine bağlı ergoterapi bölümleri 4 yıllık lisans eğitimi verir. Ergoterapistler hastanelerde, özel kliniklerde, bakım evlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukluk döneminden yaşlılığa dek her yaştan kişilerle çalışabilirler.

Hangi Hastalıklarda Yapılabilir?

 • İnme
 • Beyin hasarı
 • Omurilik yaralanması
 • Parkinson hastalığı
 • MS hastalığı
 • Serebral palsi
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Brakiyal pleksus yaralanması
 • Periferik sinir yaralanmaları
 • Kırıklar
 • Amputasyonlar
 • Romatizmal hastalıklar
 • Yaşlı bireyler (geriatri)

Bu listedeki hastalıkların çoğu kronik ve birden fazla fonksiyonun etkilendiği sorunlardır. Bu nedenle iş ve uğraşı terapisi genellikle daha geniş kapsamlı bir rehabilitasyonun parçası olarak yürütülür. Rehabilitasyon ekip işidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoru, rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, ergoterapist, ortez-protez teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı gibi çok sayıda sağlık profesyoneli rehabilitasyon sürecinde uyum içinde çalışır.

İş ve Uğraşı Terapisi Nasıl Uygulanır?

Tedavide öncelikle hastanın mevcut fiziksel ve bilişsel durumu değerlendirilir. Gün içinde yapması gereken işlerin ne kadarını yapabiliyor, hangi noktalarda zorlanıyor gözlemlenir. Gözlemlenemeyen alanlarda hasta yakınlarından bilgi almak gerekebilir. Değerlendirmede kas gücü, duyu hissi, denge, mental kapasite gibi alanlara dikkat edilir. Buna göre hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için uygun aktiviteler seçilir. Aktivelerin hasta için anlamlı ve bir amaca yönelik olması gerekir. Bunun için hasta tedavinin planlanma sürecine dahil olduğunu hissetmelidir. Oyunlaştırma, grup seansları, sanatsal aktiviteler katılımı arttırma amacı ile kullanılabilen yöntemlerdir. Tedavi sonrası yapılan değerlendirmelerde hedefe ne kadar yaklaşıldığı ölçülür, gerekirse tedavide değişiklik yapılır.

Referans

Doktor Fizik
2018. DoktorFizik; Beyin, sinir, kas, kemik, omurga ve eklem sağlığı ile ilgili güvenilir, bilgilendirici içerik platformu.