Hasta ve hasta yakınlarının büyük bir bölümü kısmi felç tedavisi ne kadar sürer merak eder. Damar tıkanıklığına bağlı tüm inmelerin üçte ikisi kısmi felce yol açar (1). Öncelikle beyin hasarı veya inme nedenli kısmi felç ve tam felç ayrımının net olmadığını söylememiz gerekiyor. Kısmi felç tabiri halk arasında genellikle hafif felç anlamında kullanılmaktadır. Her inme-felç hastası kendine özgü olsa da kısmi felcin atlatılmasında bazı ortak özellikler görülür.

Kısmi felç nedir?

Felcin en belirgin ve sık belirtileri kol, bacak ve yüz kaslarında kuvvetsizlik, dilde ağırlaşmadır.
Felcin en belirgin ve sık belirtileri kol, bacak ve yüz kaslarında kuvvetsizlik, dilde ağırlaşmadır.

Kısmi felç veya hafif (minör) felç, hafif şiddetteki sorunları ifade eder. Yani örneğin hasta elini kullanmakta güçlük çekse de hareket ettirebilir. Hafif felç ile geçici felç birbirinden farklı kavramlardır. Geçici felce “mini inme” dendiği de olur. Geçici felcin ayırt edici özelliği, şikayetler 24 saatten uzun sürmez. Geçici felçlerde şikayetler 1 gün içinde tamamen geçtiği için rehabilitasyon ihtiyacı olmaz. Eğer hafif de olsa şikayetler 24 saatten uzun sürüyorsa bu artık tıbben kısmi (hafif, minör) felç sınıflamasına girer. Kısmi veya minör felcin tam tıbbi tanımlaması için farklı görüşler vardır (2). Yaygın kabul edilen bir tanıma göre NIHSS (Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Ölçeği) değerlendirmesinde 5 veya daha düşük puan alanlar minör inme olarak sınıflanır. Ancak NIHSS ölçeği puanları kişinin hayat kalitesi ve fonksiyonel düzeyini tam olarak karşılaşamaz. Bu nedenle hafif felç tanısı hekim kanaatine göre de konulabilmektedir.

İlginizi çekebilir: İnme (Felç) Nedir?

Hemipleji ve hemiparezi arasındaki fark

İnmeye bağlı felç geçiren kişilerde vücudun bir yanındaki kol ve bacakta kuvvetsizlik görülür. Tam kuvvetsizlikte buna hemipleji denilir. “Hemi-” ön eki yarım anlamına gelir. “Pleji” kelimesi ise tam kuvvet kaybını ifade eder. Hemiparezi, vücudun bir yanındaki kol ve bacaktaki kısmi kuvvetsizliktir. Yani hemipleji, hemipareziden daha ağır bir sorundur. Hemiplejik hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyonu hemiparezik hastalara göre daha uzun sürer. Kısmi felç geçiren kişilerde çoğunlukla hemiparezi görülür.

Kısmi felç neden önemlidir?

Bu hastalığı geçiren kişiler tuvalete gitmek, dışarı çıkmak gibi aktiviteleri yapabilir fakat faturaları ödemek ya da araba sürmek gibi aktivitelerde zorluk yaşayabilir. Kısmi felçli hastalar depresyon, anksiyete (endişe) gibi psikiyatrik bozukluklara yatkındır. Yorgunluk da sık görülen bir sorundur. Ayrıca kısmi felçli hastalar ikinci bir felç geçirme için risk altındadır (3).

Kısmi felç tedavisi nasıl olur?

Felcin en belirgin ve sık belirtileri kol, bacak ve yüz kaslarında kuvvetsizlik, dilde ağırlaşmadır. Zaman geçirilmeden acil servise ulaşılmalıdır. Muayene sonrası hızlıca tomografi veya diffüzyon emar (MRG) çekilir. İnme yani beynin damarlarında tıkanıklık veya kanama görülürse nöroloji uzmanı tarafından tedavisi yapılır. Hasta belli şartları sağlıyorsa damar tıkanıklığına bağlı inmelerde damar açıcı tedavi verilebilir (4). Kanamaya bağlı inmelerde bazen beyin cerrahisi uzmanı tarafından ameliyat yapılması gerekebilir. Kısmi felç yani diğer bir deyişle hafif felçlerde tanım gereği ameliyat ihtiyacı pek olmaz. Bu hastalar birkaç gün veya hafta nöroloji servisinde yatırılır. Felcin nedeni tam olarak belirlenir ve tekrarlamasını önlemek için gerekli ilaç tedavileri başlanır. Daha sonra hasta nöroloji servisinden taburcu edilir.

Kısmi felç fizik tedavisi ne kadar sürer?

Kısmi felç çoğunlukla 3-6 ay içinde iyileşir.
Kısmi felç çoğunlukla 3-6 ay içinde iyileşir.

Kısmi felcin fizik tedavisi ilk haftadan itibaren başlamalıdır. Genellikle kısmi felçli hastaların rehabilitasyon için hastaneye yatırılmaları gerekmez. Hastanın fizik tedavisi ayaktan yapılabilir ve çoğunlukla hızlı iyileşme görülür. Kısmi felç çoğunlukla 3-6 ay içinde iyileşir. İnce beceriler genellikle en son düzelir.

İnmeden sonraki ilk 3 ay iyileşmek için en önemli zamandır. Bu dönemde beynin plastisitesi denilen iyileşme kapasitesi en yüksektir. Her gün fizik tedaviye katılmak beynin iyileşme potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yardım eder. Bu, ilk 3 aydan daha geç dönemde rehabilitasyon etkisiz demek değildir sadece düzelmeler ilk 3 aya göre daha yavaş gerçekleşir.

Platonun sizi durdurmasına izin vermeyin

Felçten sonraki iyileşme sürecinde ilk 3 aydan sonra iyileşme hızında yavaşlama olabilir. Buna plato denilir. Platoyu aşmanın en iyi yolu tedavi uygulamalarını çeşitlendirmektir. Beyin daha önce alışık olmadığı yeni egzersizlere maruz bırakıldığında fonksiyonel geri kazanım için tekrardan uyarılır. Kısmi felçli hastalar iyileşme çabasını bırakmamalıdır çünkü felçten sonra tam iyileşmeyi başarma şansları bu hastalarda en yüksektir. İyileşme ancak siz durduğunuzda durur.

Kaynak

Referanslar

  1. Dhamoon MS, Moon YP, Paik MC, Boden-Albala B, Rundek T, Sacco RL, et al. Long-term functional recovery after first ischemic stroke: the Northern Manhattan Study. Stroke (2009) 40:2805.
  2. Fischer U, Baumgartner A, Arnold M et al. What Is a Minor Stroke? Stroke. 2010;41:661–666
  3. Hu X.et al. What Is Mild Stroke? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation , Volume 98 , Issue 11 , 2347 – 2349
  4. Yakhkind A, McTaggart RA, Jayaraman MV et al. Minor Stroke and Transient Ischemic Attack: Research and Practice. Front Neurol. 2016 Jun 10;7:86.