Yaşlılık vücudumuzda gözle görülür değişikliklere neden olur. Saçlarımız ağarır, cildimiz kırışır ve esnekliğini yitirir. Beynimizde yaşlanma ile beraber daha zor fark edilen değişimler gerçekleşir. Kas ve eklemlerimiz gibi beynimiz de tutuklaşabilir. Hafıza ve zihinsel becerilerde gerileme olabilir. Davranışlara yansıyanlar dışında mikroskopik düzeyde de pek çok değişim olur. Bilişsel Değişiklikler Normal yaşlanma süreci zihinsel becerilerde hafif değişikliklere neden olur. Yeni bilgileri ...

Kemik erimesi ya da diğer adı ile osteoporoz, kemiğin mineral içeriğinin azalması ve kırılganlığının artması ile karakterize bir hastalıktır. Kemiklerimiz canlı, kanlanan, sürekli yeniden üretilen ve yıkılan, değişen şartlara kendini adapte edebilen dokulardır. Kemiklerimizin yapısını başlıca kalsiyum tuzlarından oluşan mineral kısım ve kuvvetli kollajen liflerinden oluşan bağ dokusu kısmı oluşturur. Kemik erimesinde mineral kısım yeterince üretilemez veya üretildiğinden fazla kaybedilir ...

Yaşlılarda kas erimesi, 50 yaşından sonra %10 oranında görülen önemli bir sorundur. Tıpta bu soruna sarkopeni denilir. Kemik erimesi halk arasında yaygın şekilde bilinmesine karşın kas erimesi geri planda kalmıştır. Oysa ki kas erimesi yaşam süresi ve kalitesini azaltan bir faktördür; buna karşılık basit önlemlerle süreci durdurmak hatta geriye çevirmek mümkündür. Yaşlılarda kas erimesi genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi ...

Yaşlılarda düşme korkusu önemli bir sorundur. 65 yaşının üzerindeki kişilerin neredeyse yarısında düşme korkusu olduğu tespit edilmiştir. Düşme korkusunun kaynağı daha önceki düşmeler olabilir veya bazen hiç düşmemiş olmasına rağmen kişi düşme korkusu nedeniyle endişelenip aktivitelerini kısıtlayabilir. Aktivitelerin kısıtlanması kısa dönemde riskleri azaltacağı için gerçekten de düşme olasılığını azaltabilir. Ancak uzun dönemde bu yaklaşım fiziksel durumun iyice kötüleşmesine, kas ve ...

Düşme neden önemlidir? “Düşme” tıbbi terminolojide kişinin herhangi bir kuvvetli dış etken ya da bilinç kaybı olmayan durumlardaki düşmelerini ifade etmek için kullanılır. İnsan her yaşta düşebilir, en sık da küçük çocuklar düşer. Fakat çocuklar ve gençlerin düşmeleri genelde ciddi sorunlara yol açmaz. Buna karşılık yaşlılarda düşme riski artar, ayrıca düşmeler yaralanma, kırık, travmatik beyin hasarı hatta ölüme yol açabilir. Kalçasını ...