Distoni, beyinden gelen uygunsuz sinyaller nedeniyle oluşan, kontrol edilemeyen ve bazen ağrı yapan kas spazmlarıdır. Burgusal, tekrarlayıcı hareketler veya anormal postür görülür. İnsanları farklı şekillerde etkileyen çeşitli tipleri vardır. Henüz tamamen tedavi eden kesin bir yöntem yoktur ancak çeşitli ilaç tedavileri ve ilaç dışı yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Distoni Belirtileri Distoni vücudun pek çok kesimini tutabilir ve belirtileri sorun tipine ...

Menenjit beyin zarlarının (meninkslerin) iltihabıdır. Beyin zarları beyin ve omuriliği saran 3 tabakadan oluşan koruyucu örtülerdir. Beyin zarlarının etrafındaki sıvı mikrop kaparsa menenjit gelişir. Hastalığın en sık nedeni viral ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Bunlar dışında kanser, kimyasal irritasyon, mantar, parazit ve ilaç allerjisi de sebep olabilir. Hastalığın Belirtileri Viral ve bakteriyel olan türün belirtileri başlangıçta benzer olabilir. Bakteriyel menenjitin belirtileri genelde ...

Psödotümör serebri baş ağrısı yapan nedenler arasında tanısı gözden kaçabilen, çok da nadir olmayan bir durumdur. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olarak da adlandırılır. Yüz bin kişide 2-3 sıklığında görülür. 20-45 yaşlar arası obez kadınlarda daha sıktır. Sadece obez kadınlar arasındaki görülme oranı yüz binde 20’ye çıkmaktadır. Hamilelik döneminde de oluşma riski yükselir. Oluş nedeni tam olarak bilinmemekle beraber beyin-omurilik sıvısının (BOS) ...

Median sinir kolda bulunan bir sinir lifidir. Her kolda 5 ana sinir bulunur; bunlar muskulokutanöz, aksiller, radial, median ve ulnar sinirlerdir. Görevleri kol ve eldeki kasları uyarmak, cilt duyusunu ise omuriliğe taşımaktır. Koldaki periferik sinirler omurilikte boyun seviyesinden çıkan sinir köklerinin oluşturduğu brakiyal pleksustan köken alır. Median sinir brakiyal pleksusun lateral ve medial kordlarından lif alır. Sinir kökü seviyesi olarak ...

Trigeminal nevralji yüzün duyu hissini alan trigeminal sinirin etkilendiği bir kronik ağrı nedenidir. Diş fırçalama, makyaj yapma gibi yüze çok hafif dokunma içeren aktiviteler bile dayanılmaz derecede ağrı yapabilir. Kısa süreli ve hafif şiddette ataklarla başlayabilir. Gitgide hastalık ilerleyebilir, ağrılı dönemler uzar ve şiddetlenir. Genelde 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Yıllık görülme sıklığı 100.000’de 12’dir. ...

Nöropatik ağrı, kronik ağrı tiplerinden biridir. Hastalık, yaralanma veya enfeksiyon nedeniyle nöropatik ağrı gelişebilir ancak bu nedenlerin direkt bir sonucu değildir. Ağrı tipik olarak bir hastalık veya yaralanmaya bağlı ortaya çıkar. Örneğin ayağımızı sert bir yere çarparsak hemen ardından ağrı hissederiz. Nöropatik ağrıda ise ağrı bu tür bir olaya bağlı değildir, vücut ağrı sinyallerini kendi kendine üretir. Yanma, batma şeklinde ...

Praksi beceri gerektiren istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Apraksi ise kişinin daha önce öğrenmiş olduğu hareketleri, yeterli anlama, istek ve hareket kapasitesi bulunmasına rağmen yapması söylendiğinde yapamamasıdır. Beyinde öğrenilmiş hareketlerle alakalı sinir yollarını etkileyen hasarlar apraksiye neden olabilir. Apraksili kişiler düğme iliklemek, ayakkabı bağlamak gibi günlük yaşam aktivitelerini yapamayabilir. Bu nedenle diğer insanlara bağımlı olabilirler. Apraksi Tipleri Farklı tipleri vardır. ...

Alzheimer hastalığı hafıza ve düşünme becerisi gibi bilişsel yetilerde kayba yol açan, ileri safhalarında kişinin basit günlük işleri dahi yapamaz hale geldiği, ilerleyici ve geri dönüşsüz bir beyin hastalığıdır. Hastalıkla ilgili belirtiler genelde 60’lı yaşların ortalarında çıkar. Milyonlarca insan Alzheimer hastalığının neden olduğu bunama ile yaşamakta ve sürekli bakıma ihtiyaç duymaktadır. 1906 yılında Alman hekim Alois Alzheimer'in sunduğu Auguste Deter ...

Huntington hastalığı genetik, ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalıktır. El, ayak, yüz ve gövdede istemsiz hareketler, bilişsel fonksiyonlarda ve hafızada gittikçe kötüleşen bozulma (demans) ile karakterizedir. Huntington hastalığında kontrolsüz, düzensiz, hızlı, sarsıntılı hareketler (kore) ile görece yavaş, burulma tarzında istemsiz hareketler (atetoz) meydana gelebilir. Demans (bunama) yer ve zaman algısında ilerleyici kötüleşme, kafa karışıklığı (konfüzyon), kişilik değişikliği, huzursuzluk, ajitasyon gibi bulgular verir. ...

Amyotrofik lateral skleroz (ALS) bir motor nöron hastalığıdır. Beyin, beyin sapı ve omurilikte hareketle ilişkili motor nöronların ilerleyici kaybı görülür. Motor nöronlar beyinde oluşan hareket kararlarını vücudun iskelet kaslarına ileterek hareketin gerçekleştirilmesini sağlar. Normalde beyindeki (üst) motor nöronlar omurilikteki (alt) motor nöronlara mesaj gönderirler. Alt motor nöronların sinyalleri ise kaslara ulaşır. ALS hem üst hem de alt motor nöronları etkileyebilir. ...