Ayna nöronlar bir hayvan hem hareket ederken hem de başka bir hayvanın aynı hareketi yapışını gözlemlerken aktive olan nöronlardır. Yani nöron başkasının davranışını ayna gibi yansıtır, gözlemci eylemi yapanmış gibi davranır. İnsanlarda premotor korteks, suplamenter motor alan, primer somatosensorial korteks ve inferior parietal kortekste ayna nöronlar keşfedilmiştir. İnsanlardaki ayna nöron sisteminin görevi konusunda pek çok görüş ortaya atılmıştır. Şimdiye kadar ...

Beyin modeli çıkarmak için başlangıcından beri nörobilim, hayvan modellerinden yararlanmıştır. Nöronların çalışmasını ve davranışlarını anlamak için meyve sineklerinden makak maymunlarına kadar çok çeşitli türde hayvanlarla deneyler yapılmıştır. Bu çalışmalar beynin hem normal çalışması hem de hastalıkları hakkında değerli bilgiler sağlasa da birtakım kısıtlılıkları da bulunmaktadır. Bizi hayvanlardan farklı kılan özellikler hayvan deneylerinden elde edilen verilerin insanlara aktarılmasını zorlaştırır. Örneğin şimdiye ...

Yaratıcılığı düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak sanat gelir. Yazarların, ressamların, aktörlerin yaratıcı olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Bu psikologların Büyük-Y yaratıcılığı olarak bahsettikleri şeydir: Toplum tarafından tanınabilen, profesyonel düzeydeki performans. Peki ya daha küçük ölçekte yaratıcılık için ne söylenebilir? Araştırmacılar buna küçük-y yaratıcılığı diyor. Bu günlük yaşamlarımızda hepimizin sahip olduğu ve gösterdiği yaratıcılıktır. Yeni bir yemek tarifi üretmekten çocukları eğlendirmek için zekice şakalar ...

Anestezi ameliyat esnasında kişinin uyutularak ağrı hissetmemesini sağlayan bir işlemdir. Peki anestezi tam olarak nasıl gerçekleşir ve beyni nasıl etkiler? 170 yıllık tarihi olmasına karşın anestezi sırasında beyinde olanlar tıbbın gizemini koruyan alanlarından biridir. Anestezi terim olarak ağrıya duyarsızlık anlamına gelir. Genelde ameliyatlar sırasında kullanılır, tipik olarak gaz veya damar içi verilen ilaçlarla sağlanır. Genel anestezi uyutulmayı içerir. Lokal anestezide ...

Beyincik veya Latince ismiyle serebellum beynin arka alt tarafında yer alan merkezi sinir sistemi organıdır. Boyut ve yapı olarak beynin daha küçük bir versiyonuna benzetilebilir. Tıpkı beyin gibi iki yarı küreden (hemisferden) oluşur. Ağırlık olarak beynin onda birini oluşturmasına karşın beyindeki nöronların yaklaşık yarısı serebellumda yar alır. Beyinciğin Görevleri Serebellumun en önemli fonksiyonu hareketlerin düzenlenmesidir. İstemli bir hareket yaptığımızda ilk ...

Dentat girus temporal lobda yer alan bir beyin kabuğu kıvrımıdır. Bazı yazarlar dentat girusu hippokampusun parçası kabul eder. Diğer bir görüş ise hippokampus ve komşusu anatomik yapıların meydana getirdiği hippokampal formasyonun parçası olduğudur. Beyinde yeni nöronların oluştuğu bilinen başlıca iki bölge olfaktor bulbus ve dentat girustur. Yeni nöron oluşumu nörogenezis olarak adlandırılır. Dentat girusta meydana gelen yeni nöronlar öğrenme, hafıza ...

Talamus beynin derininde, diensefalonun arka parçasında bulunan büyük bir çift gri cevher kütlesidir. Üçüncü ventrikülün dış duvarının büyük bölümü talamusla komşudur. Beyin korteksine giden duyu sinyalleri için aktarma istasyonudur. Ayrıca hareket, duygu, hafıza, uyanıklık ve diğer sensorimotor asosiasyon fonksiyonlarında önemli roller alır. Sağ ve sol talamus birbiriyle massa intermedia (intertalamik adezyon) ile bağlantılıdır. Talamusun kan dolaşımı esas olarak posterior serebral ...

Sosyal medya kısa sürede hayatımızın parçası oldu. Terim ilk olarak 1997 yılında kullanıldı. Günümüzde her gün milyarlarca kişi sosyal medya ile etkileşime giriyor. Üretilen video, paylaşım ve beğeniler muazzam miktarda veri içeriyor. Psikoloji, ekonomi, pazarlama, iletişim ve sosyoloji gibi alanlardaki araştırmacılar sosyal medyanın sağladığı verileri kullanarak çıkarımlar yapıyor. Sosyal medya insan düşüncesi ve davranışlarını araştırmak için yeni ve güçlü bir ...

Beyin tek aşamada, olgun şekliyle meydana gelen bir organ değildir. Mimarisi zaman içinde aşağıdan yukarıya inşa edilir. Beyin gelişimi anne karnında henüz embriyo iken başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder. Aslında hayatımızın her anında beynimiz maruz kaldığı uyarılara göre adaptasyon gösterir, yeni sinir bağlantıları kurarak kullanmadıklarını ayıklar ve unutur. Bu yeteneği plastisite olarak da bilinir. Bebeklik ve çocuklukta kurulan nöral ...

Nöron veya sinir hücresi, sinir sisteminde bilgiyi ileten ve işleyen, elektriksel olarak uyarılabilen hücredir. Nöronlar birbirleriyle sinaps denilen bağlantılarla iletişim kurar. İnsan beyninde 100 milyar civarında nöron bulunur. Nöronların tek başlarına herhangi bir bilinci olmasa da, milyarlarca hücrenin birbiriyle yaptığı trilyonlarca bağlantı üzerinden iletişim kurması ile bilinç, duygu ve düşünceler ortaya çıkar. Akson ve Dendritler Tipik bir nöron hücre gövdesi ...