İnme toplumumuzda engelliliğin başta gelen nedenidir. İnmede dolaşım bozukluğu (damar tıkanması veya kanama) nedeniyle beyinde ani hasar oluşur. Bu durum ölüme veya yaşam boyu süren fonksiyonel kısıtlılıklara yol açabilir. Türkiye’de 1-1,5 milyon kişinin inmenin sonuçları ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Hastalar ve hasta yakınları iyileşme süreci ile alakalı pek çok zorlukla karşılaşabilmektedir. İnmeden Korunmak İnmenin bireysel ve toplumsal etkilerini en aza ...

Amerika Birleşik Devletleri’nde 7 milyon inme hastası bir başka deyişle inme savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Nüfusa oranlarsak bu Türkiye’de inmenin etkilediği 1-1,5 milyon kişi olduğu anlamına geliyor. Ülkemize ait 2014 yılı istatistiklerine bakarsak inme ölüm nedenleri arasında 3. sıradayken engellilik nedenleri arasında 1. sırada. İnme geçirmiş kişilerin dörtte üçünde bir dereceye kadar fonksiyonel kısıtlılık devam ediyor. El ve kol fonksiyonuna ...

İnme, damar tıkanıklığı veya kanama nedeniyle ani beyin hasarı gelişmesidir. 327 milyon nüfuslu ABD’de 7 milyon inme geçirmiş kişi olduğu tahmin ediliyor. Demografik yapıda farklılıklar olmakla beraber nüfusa oranlarsak bu Türkiye’de inmeden etkilenmiş yaklaşık 1,5 milyon kişi olduğu anlamına geliyor. İnme rehabilitasyonu ile birçok hasta eski sağlıklı günlerine yaklaşmaktadır. İnme Toplum Sağlığı Sorunudur Bu bir toplum sağlığı sorunu. Çünkü inme ...

Dünyada on milyonlarca inme geçirmiş kişi bulunuyor. Türkiye’de de inme, hasta ve aileleri ile beraber milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Kişide felç, konuşamama, duyu-algı bozuklukları, psikolojik sorunlar gibi çok çeşitli etkilere yol açabilir. İlk saatler ve günleri içeren akut tedavi sonrasında inmeli bireylerin maksimum iyileşmeyi göstermelerinin tek yolu fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Rehabilitasyon hastalıktan sonraki ilk aylarda en verimli ...

Hemipleji vücudun bir yarımını etkileyen felçtir. Eski Yunanca “hemi” yarım, “plegia” felç anlamına gelen kelimelerden türetilmiş tıbbi bir terimdir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde çeşitli hastalıklara bağlı vücudunun bir yarısında felç gelişmiş hastalar bu tanı ile tedaviye alınmaktadır. Eğer kişide kısmi felç varsa hemiparezi terimi ile ifade edilebilir. Hemipleji beyinde vücudun bir yarısının hareketlerini kontrol eden bölümün zedelenmesi ile oluşur. ...

İnme, travma, tümör gibi beyin hasarına neden olan hastalıklardan sonra erken dönemde rehabilitasyon uygulanması kişinin maksimum fonksiyonelliğine ulaşabilmesi için gereklidir. Beyin kanaması, beyne pıhtı atması gibi bir olayda hasta hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz fizik tedavi başlanır. Hayati fonksiyonlar stabilleştikten sonra yoğun rehabilitasyon süreci fizik tedavi kliniğinde yatırılarak veya ayaktan uygulanabilir. İlk üç ayı kapsayan erken dönemde fizik tedavi daha verimli ...

Beyin kabuğu (korteks) düşünme, hafıza, hareket, duyuların algılanması gibi pek çok fonksiyondan sorumludur. Sağ ve sol yarı küreden oluşur. Beynin sağ ve sol yarı küreleri farklı konularda uzmanlaşmıştır. Beyinden vücuda inen ve vücuttan beyne çıkan sinir yolları çapraz yaparak gider. Yani sağ beyin yarı küresi vücudun solunu kontrol ederken sol beyin yarı küresi vücudun sağını kontrol eder. Bu çapraz kontrol, ...

DoktorFizik.com sitemizde şimdiye kadar inme veya beyin hasarı geçirmiş kişilerin iyileşme süreciyle ilgili 100’den fazla yazı yayınladık. Felç tedavisi, inme tedavisi, inme rehabilitasyonu veya hemipleji rehabilitasyonu kapsamında hasta ve hasta yakınlarına yönelik değerli bir kaynak meydana geldi. Bu başlıkta farklı zamanlarda yayınlanmış yazıları belli bir akış içinde sıralayarak kullanım kolaylığı sağlamaya çalıştık. Türkiye’de her yıl yaklaşık 200,000 yeni inme vakası ...

İnme rehabilitasyonu fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde, hasta yatırılarak veya ayaktan uygulanabilir. Bir ekip işidir. Bu ekip, inme tedavisi için uzmanlaşmış sağlık çalışanlarından oluşur. Rehabilitasyon ekibinin üyeleri: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktoru: Hastanın genel sağlık durumunun kontrolü, ilaç tedavilerinin düzenlenmesi, muayenesi, çeşitli ölçekler yardımıyla fonksiyonel durumunun tespiti ve takibi uzman doktorun sorumluluğundadır. Rehabilitasyon ekibine liderlik yapar ve hastayı bütüncül ...

İnme, beynimizin ihtiyacı olan kan dolaşımını alamadığı bir acil tıbbi durumdur. Başlıca iki nedenle inme oluşur: Beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanaması. Beynin kan dolaşımı bozulursa sinir hücreleri birkaç dakika içinde ölmeye başlar. İnme acil bir tıbbi sorundur. Aniden ortaya çıkan yüzün bir yanındaki kasların çalışmaması (yüz felci), bir taraf kol ve bacakta kuvvet kaybı ve uyuşma, bilinç bulanıklığı, konuşma ...