Derin ven trombozu (DVT), kanın vücuttan kalbe geri dönüşünü sağlayan toplardamarlarda (venlerde) pıhtı oluşmasıdır. Fonksiyonel kısıtlılığa hatta ölüme neden olabilen ciddi bir sorundur. Derin ven trombozu en sık bacak ve uyluğun derininde bulunan toplardamarlarda oluşur. Ancak vücudun başka kısımlarında, örneğin kol damarlarında da görülebilir. Bu yazıda esas olarak bacak toplardamarlarındaki pıhtı oluşumunu ele aldık. Belirtileri Ayak, ayak bileği ya da ...

Leğen kemiğinde kalça eklemini oluşturan çukurun etrafını saran ve böylece eklem yüzeyini genişletip derinleştiren kıkırdak bir halka vardır. Buna “labrum” denir. Leğen kemiğinin çukur kısmına asetabulum denildiği için “asetabular labrum” olarak da adlandırılır. Benzer bir yapı omuzda da mevcuttur, omuzdaki “glenoid labrum”dur. Labrum eklemde tamponlama yapması dışında uyluk kemiğinin baş kısmının oturacağı ve kolay kolay çıkmayacağı bir yuva sağlar. Labrum ...

Bacak ağrısı belli belirsiz sızlamadan keskin bıçak saplanır tarzda sancılara kadar değişen şiddet ve tipte olabilir. Kalça ve dizden ayak bileğine kadar farklı bölgelerde ya da tüm bacak boyunca hissedilebilir. Bacak ağrılarının önemli bir kısmı kas-iskelet sistemi kaynaklıdır. Travma, romatizmal hastalıklar veya aşırı kullanım sonucu ortaya çıkabilir. Bel ve sinir sistemindeki sorunlar da bacakta bulgu verebilir. Damar hastalıkları diğer bir ...

Osteitis pubis, kasık bölgesinde sağ ve sol leğen kemiğinin birbiriyle eklem yaptığı yerde iltihap (inflamasyon) oluşması durumudur. Leğen kemikleri gövdemizi bacaklarımıza bağlayan, karın ve kasık içindeki organları koruyan, kaslara destek sağlayan yapılardır. Her leğen kemiği aslında ilium, iskium ve pubis denen üç farklı kemiğin birbiriyle kaynaşmasından oluşur. Kasığın ön tarafındaki parça pubistir. İki pubis arasındaki eklemde simfizis pubis denilen kıkırdak ...

Leğen kemiği omurganın belin altındaki kısmı sağrı (sakrum) ile uyluk (femur) arasında yer alan bir çift kemiktir. Aslında ilium, iskium ve pubis denilen üç kemiğin birbiriyle kaynaşmasından oluşur. Çocukluk döneminde üç parça birbirinden kıkırdak dokusu ile ayrılır; 15-16 yaşlarından sonra ise tam olarak kaynaşırlar. Leğen kemiği femur ile kalça eklemini, sakrum ile sakroiliak eklemi yapar. Ön tarafta ise iki leğen ...

İliotibial bant (ITB) kalçanın dış yanından dize kadar uzanan bir bağdır. Kalçayı arkaya açmaya, yana açmaya ve döndürmeye yardım eder. İliotibial bant bir yandan da dize destek olur. İliotibial bant sendromu dizin dış kısmında görülen ağrıların en yaygın nedenlerinden biridir. Bandın uyluk (femur) kemiğinin alt kısmındaki lateral femoral kondil denilen çıkıntı üzerinde sürekli hareketine bağlı olarak bu sorun ortaya çıkabilir. ...

Kalçamız top-soket şeklinde bir eklemdir. Uyluk kemiğinin yuvarlak baş kısmı leğen kemiğinin soket benzeri çukuruna (asetabulum) tam olarak oturur. Normalde uyluk kemiğinin başı soket içinde her yöne kolayca kayar. Bu top-soket mekanizmasındaki bazı sorunlar hareketin akıcılığını bozabilir. Çukurun kenarındaki kıkırdak doku kalçanın bükülmesini (fleksiyonu) içeren hareketlerin aşırı miktarda yapılması sonucu zedelenebilir. Bu durumda kalça sıkışması ya da femoro-asetabular impingement (FAI) ...

Kasık ve but bölgesindeki ağrı ve uyuşmaların biraz ihmal edilen bir tipi sırt ve belin birleşme yerindeki problemden kaynaklanmaktadır. Torakolomber bileşke sendromu, posterior ramus sendromu veya Maigne sendromu olarak adlandırılan bu sorun az bilinmesi ve belirtilerinin müphem olması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Maigne sendromunun fark edilmesini güçleştiren en önemli neden, sorunun kaynağı ile şikayetlerin ortaya çıktığı bölgelerin genelde farklı olmasıdır. Vücudun ...

Kalçada kireçlenme, kemiklerin ekleme bakan yüzlerini saran kıkırdak tabakasının harabiyeti, kemik kenarlarında dikensi çıkıntı oluşumu, kemiğin sertleşmesi ve şeklinin bozulması ile karakterize, yaşla beraber sıklığı artan bir sorundur. Kalça kireçlenmesi sağ ve sol iki tarafta veya sadece bir tarafta oluşabilir. Yıllar içinde gelişen kronik bir problemdir. Kalçada Kireçlenme Kimlerde Görülür? Obezite, ağır fiziki şartlarda çalışmak, ileri yaş, genetik faktörler, doğumsal ...

Mareljia parestetika, uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma yapan bir klinik durumdur. Bernhardt-Roth sendromu olarak da adlandırılır. Lateral femoral kutanöz sinir denilen sinir lifinin sıkışması sonucu meydana gelir. Genellikle çok ciddi bir sorun değildir fakat rahatsız edici olabilir. Gebelik, kıyafetlerin sıkması, kalçadan ameliyat geçirmek, obezite, uzun süre ayakta durmak veya yürümek lateral femoral kutanöz sinirin zedelenmesine yol açabilir. Bu sorun ...