Beyin fıtığı ya da beyin herniasyonu beyin dokusu, kan ve beyin-omurilik sıvısının (BOS) kafatası içinde normal pozisyonundan başka bir yere kayması ile oluşur. Bu sorun en sık olarak kafa travması, inme, kanama veya beyin tümörünün neden olduğu ödem sonucu gelişir. Beyin herniasyonu tıbbi bir acildir ve hemen müdahale gerektirir. Eğer hemen tedavi edilmezse sıklıkla ölümcüldür. Tipleri Beyin fıtıkları yer değiştiren ...

Subaraknoid kanama (SAK) beyni saran zarlar arasına kanama olmasıdır. En sık nedeni beyin damarlarındaki bir baloncuğun (anevrizmanın) patlamasıdır. Beyin kanaması inme nedenlerinden biridir. İnmelerin büyük bölümü damar tıkanıklığına (pıhtı oluşmasına) bağlı gelişirken geri kalanı beyin kanaması sonucu oluşur. Subaraknoid kanama, bir beyin kanaması çeşididir. Tüm inmelerin %5’i subaraknoid kanamadır. Buna karşılık inme ile ilişkili ölümlerin dörtte biri SAK’tan olur. Yani ...

Tarlov kisti veya diğer adı ile perinöral kist omurgada sinir köklerinin yanında ortaya çıkan sıvı dolu keseciklerdir. İçlerinde beyin ve omuriliği çevreleyen beyin-omurilik sıvısı (BOS) bulunur. Daha çok omurganın aşağı seviyelerinde (özellikle sakral/kuyruk bölgesinde) görülür. Bir kişide değişik boyutlarda çok sayıda kist olabilir. Çoğunlukla herhangi bir belirtiye yol açmazlar ve emar (MR) filmlerinde tesadüfen saptanırlar. Kistle ilişkili şikayetler büyüklüğüne ve ...

Tethered kord (gergin omurilik) sendromu, omuriliğin alt ucundan anormal bağ dokusu ile sabitlendiği bir durumdur. Doğuştan var olabilir veya sonradan ortaya çıkabilir. Omurilik alt ucunda anormal şekilde bulunan bant, omuriliğin hareketinin kısıtlanmasına ve gerilmesine neden olur. Omurganın öne ve arkaya büküldüğü hareketlerde gerginlik artabilir. Bu sorun genelde embriyolojik gelişimin sekonder nörulasyon denilen safhasındaki problemlere bağlıdır. Ayrıca spina bifida okülta, tümörler, ...

Araknoid kist beyni ve omuriliği saran araknoid zarda oluşan sıvı dolu keselerdir. Omurilik ve beyin üç tabakalı bir zar yapısı ile sarılıdır. En dıştan içe doğru bu zarlar dura mater, araknoid ve pia mater olarak isimlendirilir. Araknoid kistler araknoid zarda oluşmakla beraber pia mater ve araknoid arasındaki boşluğa (subaraknoid boşluk) da yayılabilir. Araknoid kistler en sık olarak temporal lob yakınındaki ...

Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerden oluşan bir kitledir. Beyin tümörleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir. Kötü huylu beyin tümörleri kanserdir. İyi huylu beyin tümörleri kanser olmasalar da vücudun diğer çoğu yerinde oluşan iyi huylu tümörlere kıyasla daha ciddi sonuçlara, sakatlığa hatta ölüme yol açabilir. Bunun nedeni beynin kafatası içinde kapalı bir kutuda bulunması ve fazladan oluşan dokunun ...

Hidrosefali, beynin derininde bulunan boşluklarda sıvı birikmesi sonucu kafa içi basıncın artmasına yol açan bir nörolojik durumdur. Her yaşta ortaya çıkabilse de en sık küçük bebeklerde ve 60 yaşından sonra görülür. Beyin ve omurilik, beyin-omurilik sıvısı (BOS) denilen sıvı ile çevrilidir. BOS beynin derininde koroid pleksus denilen yerde üretilir. Beyin içinde ventrikül denilen boşlukları doldurur, buradan omurilik ve beynin etrafına ...

Beyin apsesi beyinde enfeksiyon veya travma nedeniyle iltihaplı sıvı birikmesidir. Ciddi ve ölümcül bir sorundur. Geçmişte beyin apsesi olan kişilerin büyük bir kısmı hayatını kaybederken tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi ile daha güzel sonuçlar alınmaktadır. Beyin Apsesi Belirtileri Başın belli bir kısmını etkileyen, ağrı kesicilerle rahatlamayan şiddetli baş ağrısı, bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon), kas güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu, yüksek ateş, halsizlik, ...

Arteriyo-venöz malformasyon (AVM) atardamarlar ile toplardamarlar arasında anormal damarların oluştuğu bir yapıdır. Damar yumağı olarak da ifade edilebilir. Kan kalbin sol tarafından atardamarlar (arterler) ile vücuda pompalanır. Dokuda ince kılcal damarlar besin ve oksijenin kandan dokulara geçişini sağlar, atık maddeler ve karbondioksit ise dokudan kana geçer. Toplardamarlar (venler) bu kanı kalbin sağ tarafına geri getirir. “Kirli” kan kalbin sağ tarafından ...

Kraniotomi kafatasını oluşturan kemiklerden bir parçanın çıkarılarak kafatasında açıklık oluşturulması işlemidir. Kafatasının hangi parçasının çıkarıldığına göre isimlendirilebilir. Örneğin ön kısıdaki frontal kemikten parça çıkarılırsa frontal kraniotomi denir. Benzer şekilde parietal, temporal, oksipital, suboksipital kraniotomi de yapılabilir. En sık yapılan tipi ise frontal, temporal, parietal ve sfenoid kemiklerin komşu olduğu pterion kısmının çıkarıldığı pterional kraniotomidir. Çıkarılan kemik ihtiyaca göre büyük veya ...