İnme, beynimizin ihtiyacı olan kan dolaşımını alamadığı bir acil tıbbi durumdur. Başlıca iki nedenle inme oluşur: Beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanaması. Beynin kan dolaşımı bozulursa sinir hücreleri birkaç dakika içinde ölmeye başlar.

İnme acil bir tıbbi sorundur. Aniden ortaya çıkan yüzün bir yanındaki kasların çalışmaması (yüz felci), bir taraf kol ve bacakta kuvvet kaybı ve uyuşma, bilinç bulanıklığı, konuşma güçlüğü inmenin tanınmasını sağlayan başlıca özelliklerdir. İnmeden şüphelenildiğinde hemen 112 aranarak ambulans çağrılmalıdır.

İnme hafıza, düşünme, görme, konuşma, yutma, kol ve bacak kuvveti, dokunma hissi, mesane ve bağırsak kontrolü, yürüme, denge gibi fonksiyonları etkileyebilir. İnme geçiren kişi duygularını kontrol etmede, dikkatini toplamada zorlanabilir; kendisini çok halsiz hissedebilir.

İnmelerin yaklaşık %75’i 65 yaşından büyüklerde olsa da geri kalanı orta yaş, genç ve çocuklarda gelişir. Yani inme her yaşta olabilir. İnme gelişimi için çeşitli risk faktörleri vardır. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile pek çok inme olayının önüne geçilebilir.

İnme Beyni Nasıl Etkiler?

Beynimiz duygu, duyu, düşünce ve hareketlerimizin oluştuğu, bizi biz yapan hayati organımızdır. Nefes alma ve kalp atımı gibi çoğu kez düşünmediğimiz vücut fonksiyonları bile beyin tarafından denetlenir. İnme geçiren kişide beynin bir kısmının çalışması aniden durur. Bu durum vücutta gördüğümüz belirtilere yol açar.

Beyin dokusu milyarlarca sinir hücresini, sinir hücrelerini destekleyici yardımcı hücreleri, kan damarlarını içerir. Kafatasının içinde güvenli bir kutuya yerleşmiştir. Üç tabakalı bir zar yapısı etrafını sarar. İçinde ve etrafında beyin-omurilik sıvısı denilen özel sıvının dolaştığı kanal ve boşluklar mevcuttur. Beynin tabanında beyin sapı denilen organımız, onun aşağısında ise boynumuzdan belimize kadar uzanan omurilik bulunur. Beyin sapının arkasında beyincik vardır. Beyin, beyin sapı, beyincik ve omurilik merkezi sinir sitemini oluşturur.

Sinir hücreleri sürekli birbirleri ile elektriksel ve kimyasal sinyaller yoluyla iletişim halindedir. Bunun için kanla gelen bol miktarda oksijen ve besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. İnme nedeniyle kan dolaşımı bozulduğunda sinir hücreleri önce geçici olarak zedelenir; dolaşım kısa süre içinde normale dönmediği durumda ise kalıcı hasara uğrar. İnmenin etkileri beynin hangi kısmının ne derece etkilendiğine göre farklılık gösterir. Bazı inmeler hafif atlatılır; kişi tama yakın düzelir. Bazı inmeler ise ölüme yol açabilir. İki uç noktanın arasında değişen ağırlıkta inme vakaları yer alır.

İnme Çaresiz Bir Hastalık Değildir

İnme hakkında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri çaresiz bir hastalık olmamasıdır. İnmenin oluştuğu andan itibaren yapılması gereken pek çok tedavi vardır. Beynin sağlam kısımları hasar gören kısımların işlevlerini plastisite denilen bir mekanizma ile üstlenebilir. Bu yol ile yitirilmiş pek çok fonksiyon zamanla geri kazanılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon inme hastasının tedavisinde bilimsel kanıtlarla desteklenmiş yöntemler kullanır.

Doktor Fizik
2018. DoktorFizik; Beyin, sinir, kas, kemik, omurga ve eklem sağlığı ile ilgili güvenilir, bilgilendirici içerik platformu.