Median sinir kolda bulunan bir sinir lifidir. Her kolda 5 ana sinir bulunur; bunlar muskulokutanöz, aksiller, radial, median ve ulnar sinirlerdir. Görevleri kol ve eldeki kasları uyarmak, cilt duyusunu ise omuriliğe taşımaktır. Koldaki periferik sinirler omurilikte boyun seviyesinden çıkan sinir köklerinin oluşturduğu brakiyal pleksustan köken alır. Median sinir brakiyal pleksusun lateral ve medial kordlarından lif alır. Sinir kökü seviyesi olarak ...

Sinir sıkışması vücudumuzdaki bir sinirin ezilmesi, sıkışması ya da gerilmesi sonucu oluşabilir. Genelde tek bir bölgeyi etkiler. Çoğunlukla kol ve bacaklardaki sinirlerde sıkışma olabilir fakat gövdede de gerçekleşebilir. Etkilenen sinirin gittiği bölgede ağrı, uyuşma, kaslarda erime ve kuvvetsizlik gibi belirtiler görülebilir. Sinir sıkışması belli hareketlerin aşırı sayıda yapılması nedeniyle, örneğin meslek hastalığı olarak ortaya çıkabilir. Romatoid artrit, şeker hastalığı, hipotiroidi ...

Mareljia parestetika, uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma yapan bir klinik durumdur. Bernhardt-Roth sendromu olarak da adlandırılır. Lateral femoral kutanöz sinir denilen sinir lifinin sıkışması sonucu meydana gelir. Genellikle çok ciddi bir sorun değildir fakat rahatsız edici olabilir. Gebelik, kıyafetlerin sıkması, kalçadan ameliyat geçirmek, obezite, uzun süre ayakta durmak veya yürümek lateral femoral kutanöz sinirin zedelenmesine yol açabilir. Bu sorun ...