omuz ağrısı arşivleri - Doktor Fizik

Deltoid sendromu, deltoid kasının ağrıya neden olduğu bir durumdur. Deltoid kası omuzu sararak yuvarlak görünümünü veren kastır. Ön, yan ve arka lifleri vardır. Köprücük kemiği, kürek kemiğinin akromiyon ve spina skapula denilen çıkıntılarından başlar, kol kemiği humerusun dış yanındaki deltoid tuberosita denilen yere tutunur. Esas olarak kolu yana açmayı (abduksiyon hareketini) sağlar. Ön lifleri kasıldığında kolu öne kaldırma ve içe ...

Subdeltoid bursa akromiyon altında, deltoid kas ile omuz kapsülü arasında yer alır. Tek veya birkaç parçalı sıvı dolu ince bir keseciktir. İlitihabına subdeltoid bursit denilir. Hem akut yaralanmalarda hem de tekrarlayıcı mikrotravmalar sonucu zedelenebilir. Akut yaralanmalar genelde spor sırasında veya düşmelere bağlı oluşur. Tekrarlayıcı travmalar ise ağır çanta taşıma, kollar yukarıda çalışma, fırlatma gibi aktivitelere bağlı gelişebilir. Mikrotravmalar omuz rotator ...

Pancoast tümörü sendromu akciğerin tepe (apeks) bölgesinde oluşan bir tümörün, boyundan kola giden sinir demeti brakiyal pleksusa doğrudan yayılım göstermesidir. Pancoast tümörü Akciğer kanserinin bir tipidir ve oluştuğu yerin neden olduğu kendine has özellikleri vardır. Sağ ya da sol akciğerin apeksinde ortaya çıkabilir. Sigara içicilerinde daha sık oranda oluşur. Bu tümörler genelde birinci ve ikinci sırt sinirleri ile sekizinci boyun ...

Kas denildiğinde ilk akla gelen görüntülerden biri dirseği bükerek kolun ön tarafında bulunan kasları şişirmektir. Vücut geliştirme yarışmalarından Temel Reis çizgi filmine kadar bu poz zihnimize adeta kazınmıştır. Biseps kası, kolumuzun ön tarafında, dirseğimizi bükünce şişkinleşen kitledir. “Biseps” ismini iki başlı olmasından dolayı almaktadır. Latince kas anlamına gelen musculus kelimesinin kökeni de bisepsin kasıldığında fare sırtına benzetilmesinden gelmektedir. “Küçük fare” ...

Akromiyoklaviküler eklem veya AC eklemi omzun üst kısmında yer alan bir eklemdir. Kürek kemiğinin akromiyon denilen çıkıntısı ile köprücük kemiğini (klavikula) birbirine bağlar. Akromiyoklaviküler eklem 3 bağ (ligaman) ile sağlamlık kazanır. Bunlar akromiyoklaviküler ligaman, korakoakromiyal ligaman ve korakoklavikular ligamandır. Akromiyoklaviküler eklemin şekli kişiler arasında büyük varyasyonlar gösterebilir. Bazı kişilerde kemikler arasında menisküs denilen kıkırdak doku yer alabilir. Menisküs tüm eklem hattı ...

Supraspinatus tendiniti omuzda ağrıya neden olan bir sorundur.  Aslında omuz ağrılarının en sık nedeni olduğu bile söylenebilir. Omuz eklem emarı (MRG) çektiren kişilerin büyük bir kısmında raporda supraspinatus tendonunda “tendinozis”, “tendinit”, “parsiyel yırtık”, “tam kat yırtık”, “rüptür” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bunlar hastaya kısaca omuz liflerinde yıpranma, ödem, iltihap, yırtık, kopma oluşması şeklinde açıklanmaktadır. Supraspinatus tendiniti omuz sıkışması (impingement) ve kireçlenme ...

Personage Turner sendromu (PTS) omuz ve kolda ani başlayan ağrı ile karakterize nadir bir nörolojik bozukluktur. Akut brakiyal nörit, brakiyal nörit, idiyopatik brakiyal pleksus nöropatisi, nöraljik amyotrofi gibi değişik isimleri de vardır. Akut dönemi birkaç saat ile birkaç hafta arasında sürebilir; etkilenen yerdeki kaslarda erime ve güçsüzlük (amyotrofi) görülür. Personage Turner sendromu çoğunlukla boyundan kola giden sinir liflerinin meydana getirdiği ...

Sağ omuz ağrısı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Omuz ağrısı omuzdaki kas, tendon, kıkırdak, kemik gibi yapılardaki sorunlara bağlı olabileceği gibi boyundan veya iç organlardan da yansıyabilir. Omuz ağrıları tek veya her iki omuzda hissedilebilir. Genelde sol ve sağ omuz ağrısı yapan nedenler benzerdir ancak yansıyan ağrı denilen göğüs veya karın boşluğu organlarındaki sorunların neden olduğu omuz ağrıları tarafa spesifik olabilir. ...

Omuz ağrısı mı çekiyorsunuz? Kolunuzu sırtınıza götürürken, yukarı uzanırken acı içinde mi kalıyorsunuz? Nedeni impingement veya omuz sıkışması sendromu olabilir. Nedir Bu Omuz Sıkışması? Omuz eklemini hareket ettiren kasların kemikler arasında sıkışması olarak basitçe anlatabiliriz. Sıkışma ve ezilme nedeniyle oluşan iltihabi reaksiyon hastalara “omuzda ödem ve sıvı birikimi olmuş” şeklinde de açıklanabilir. Donuk Omuz ve Omuz Sıkışması Aynı Şey mi? ...