Omur kemiklerinin arka tarafında spinöz proses denilen çıkıntılar vardır. Zayıf kişilerin boyun ve sırtında bu çıkıntılar rahatlıkla görülebilir. Komşu spinöz prosesleri birbirine bağlayan liflere interspinöz ligamanlar denir. Boynun alt kısmı ile sırtın üst kısmındaki interspinöz ligamanlar ve ilişkili kaslar aşırı kullanım sonucu akut veya kronik ağrı geliştirmeye yatkın yapılardır. Bu ağrıların nedeninin servikotorasik interspinöz bursit olduğu düşünülmektedir. Boynun uzun süre ...

Longus colli kası boyun omurgasının önünde, atlas kemiğinden üçüncü sırt omuruna kadar uzanan bir kastır. Trafik kazalarında görülen whiplash (kamçı) yaralanmalarında zedelenebilir. Klinik olarak diğer bir önemi ise akut kalsifik tendinit gelişebilmesidir. Longus colli kasının tendonları tendinit geliştirmeye yatkındır. Longus colli tendiniti ya tekrarlayıcı travmalar ya da kalsiyum hidroksiapatit kristallerinin birikimine (kireçlenme) bağlı gelişir. Kristal birikimi genelde kas-tendon kompleksinin üst ...

Hyoid sendromu stilohyoid ligamanın hyoid kemiğe tutunduğu yerdeki kalsifikasyon (kireçlenme) ve inflamasyon (iltihap) nedeniyle oluşan bir sorundur. Kafatasını oluşturan kemiklerden temporal kemikte kulak deliğinin biraz aşağısında stiloid proses denilen çıkıntı bulunur. Bu çıkıntıdan başlayan stilohyoid ligaman aşağıya ve öne doğru uzanarak hyoid kemiğine tutunur. Hyoid kemiği boynun ortasında, çene ile gırtlak kıkırdağı arasında yer alan at nalı şeklinde küçük bir ...

Kol ve boyun ağrısı çok yaygın görülen şikayetlerdir. Bu sorunlar en sık olarak boyun kaslarında gerilme, boyun fıtığı, omuzda tendon sıkışması ya da yırtığı gibi nedenlerle oluşmaktadır. Ancak bazı kişilerde sorun torasik çıkış sendromundan kaynaklanabilir. Torasik çıkış sendromu görece nadir bir durum olması ve spesifik bir tanı testi bulunmaması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Torasik çıkış sendromu (torasik outlet sendromu = TOS) ...

Fizik tedavi polikliniklerine yapılan başvurularda zaman zaman boyun kütletme alışkanlığından yakınıldığına tanık oluyoruz. Özellikle gençlerde daha sık gördüğümüz bu alışkanlık bazen tik haline dönüşebilmekte. Boynunu sürekli kütletme ihtiyacı duyan kişiler bir süre sonra bu hareketi farkına bile varmadan otomatik yapar hale gelebiliyor. Bazen kişinin kendisinden ziyade ailesi ve yakınları durumdan şikayetçi olarak doktor muayenesi olması için teşvik edebiliyor. Boynu kendi ...

Boynun arkasında kemik çıkıntısı ortaya çıkması fizik tedavi polikliniklerinde hastaların bir kısmının başvuru nedeni olmaktadır. Çoğu kez ise başka bir nedenle doktora muayene olan kişiler söz arasında “Bir de boynumun arkasında, ensemde böyle bir çıkıntı oluştu, neden olabilir?” diyerek endişelerini dile getirmektedir. Boynun arkasında kemik çıkıntısı oluşması olarak ifade edilen sorun genellikle duruş bozukluğuna bağlı gelişir. Cep telefonu, tablet, diz ...

Boyun ağrısı veya boyun tutukluğu çok sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Çoğu zaman bu sorunlar birkaç günde gelip geçer ve hafif atlatılır. Ancak bazen de şiddetli ve hayatı oldukça kısıtlayıcı olabilir. Bu durumda yardım almak için doktora görünmeniz gerekebilir. Peki boyun ağrısı için hangi doktora gidilir? Hangi branş veya bölüm boyun ağrısına bakar? Boyun ağrısı yapan nedenlerin önemli bir kısmı fizik ...

Boyun fıtığı tespit edilen kişiler için en önemli konulardan biri ameliyat olmaları gerekip gerekmediğidir. Uzun süredir boyun ağrısı ve tutukluk yakınması olan hatta kollarda ağrı ve güçsüzlük bulunan bir kişide boyun omurga emar (servikal vertebra MR) görüntülemesinde fıtık izlendiğinde şikayetlerin nedeninin bulunduğu düşünülebilir. Gerçekten de çoğu hasta filminde fıtık çıkmasını hemen kabullenir ve daha sonraki doktor muayenelerine şikayetini hiç dile ...

Eklem kireçlenmesi olarak bilinen osteoartrit, kemiği koruyan kıkırdak tabakasının incelmesi ve bozulması ile kendini gösteren bir sorundur. Boyun kireçlenmesi veya diğer adıyla servikal spondiloz durumunda boyun omurlarının birbiriyle eklem yaptığı yerdeki kıkırdak doku hasara uğrar. Omurga kemiklerinin köşeleri diken gibi uzar, kemikleri bağlayan ligamentler kalınlaşır ve sertleşir. Omur gövdeleri arasındaki disklerin suyu azalır, esneme özelliğini yitirir. Sonuçta boyunda ağrı ve ...

Fizik tedavi kliniklerinde boyun fıtığı nedeniyle baş dönmesi şikayeti yaşadıklarını söyleyen pek çok hasta olmaktadır. Genelde baş dönmesi olan kişiler ilk önce kulak burun boğaz (KBB) uzmanına muayene olur. Çünkü kulağımızın içindeki denge organı sorunları baş dönmesinin en sık nedenidir. Eğer KBB muayenesinde anormal bir durum saptanamazsa kişi nöroloji bölümüne yönlendirilir. Beyin, beyincik gibi sinir sistemi organlarındaki hastalıklar baş dönmesi ...